GOAL: Simon - Australia grab a messy third

1581328839